Pazite na svoje dimnjake

Dimnjak

Obzirom da su ovih dana zabilježene temperature oko nule a samim time uvelike je započela i sezona grijanja, u cilju mjera zaštite od požara Vatrogasna Zajednica Grada Jastrebarsko upozorava sugrađane da je potrebno izvršiti preventivne mjere u području zaštite od požara, s naglaskom na redovito čišćenje dimovodnih kanala i drugih preventivnih aktivnosti u svrhu izbjegavanja nastanka požara, ali i trovanja.

Požari dimnjaka vrlo su česti i nastaju uglavnom zbog neredovitog održavanja. Na području grada Jastrebarskog vatrogasci godišnje zbog požara dimnjaka izlaze na intervencije 10-ak puta. Kod požara dimnjaka dolazi do zapaljenja čađe u dimovodnom kanalu. Čađa je po svom sastavu pretežno čisti ugljik. Požar dimovodnog kanala, sam po sebi ne predstavlja opasnost ako je dimnjak ispravan i kvalitetno napravljen, te će čađa u dimnjaku izgorjeti bez posljedica. Pravilnim ponašanjem tj. pridržavanjem određenih pravila požar se može izbjeći, a pravovremenim uočavanjem požara i ranim početkom gašenja šteta koju uzrokuje može se smanjiti na minimum.

Opasnost kod požara dimnjaka prijeti od:

 • leta iskri – iz grla dimnjaka iskre lete po krovu i na okolni zapaljivi materijal što može uzrokovati zapaljenje.
 • zagrijavanja zidova – dolazi do prijenosa topline kroz zidove kojima je obzidan dimovodni kanal. Ako su na takve zidove naslonjeni zapaljivi materijali (drvo, papir i sl.) može doći do zapaljenja i širenja požara na prostor.
 • prijenosa požara na građevinske elemente zgrade – kod nepravilno izvedenih dimnjaka (najčešće stare zgrade) često je moguće naići na grede (krovne, međukatna konstrukcija) koje prolaze kroz dimovodni kanal. Dolazi do zapaljenja tih greda i prijenosa požara na krovište i/ili međukatnu konstrukciju, što može imati katastrofalne posljedice.
 • pucanja dimnjaka – uzrok tome je vrlo visoka temperatura koja se razvija kod zapaljenja čađe u dimovodnom kanalu – i do 1000°C. Dolazi do pucanja zida kojim je obzidan dimovodni kanal i samog dimovodnog kanala

Kako bi dimnjak ispravno vršio svoju funkciju i ne bi predstavljao sigurnosnu prijetnju za svoje korisnike potrebno je držati se sljedećeg:

 • Dimnjak mora biti izveden sukladno zakonskim propisima i tehničkim normama.
 • Dimnjak se smije upotrebljavati samo za gorivo za koje je predviđen.
 • Ne smije se koristiti isti dimnjak za ložišta na kruta i plinska trošila, niti se na dimnjak predviđen za ložišta jedne vrste goriva (npr. plin) naknadno smiju priključivati ložišta na kruta goriva.
 • Potrebno je redovito čišćenje dimnjaka od strane ovlaštene pravne ili fizičke osobe koja obavlja dimnjačarske poslove na temelju ugovora o koncesiji.
 • Potrebno je ukloniti sav zapaljivi materijal u neposrednoj blizini dimnjaka, posebno na tavanskim prostorijama koje često znaju biti zakrčene gorivim materijalima neposredno uz dimnjake.

Ovim putem želimo naglasiti i podsjetiti naše sugrađane na Odluku Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog od 02. lipnja 2014. godine kojom se uređuje način obavljanja dimnjačarskih poslova na području Grada Jastrebarskog, rokovi čišćenja i kontrole dimovodnih objekata i uređaja za loženje sa sustavom dobave zraka te nadzor nad obavljanjem tih poslova, u svrhu održavanja njihove funkcionalne sposobnosti sprečavanja opasnosti od požara, eksplozija, trovanja te onečišćavanja zraka.

Vlasnici i korisnici stambenih i poslovnih objekata te korisnici drugih građevina i uređaja dužni su koristiti se uslugama ovlaštenog dimnjačara temeljem odluke Grada Jastrebarsko o ovlaštenom dimnjačaru i omogućiti redovno čišćenje i kontrolu dimovodnih sustava i uređaja za loženje sukladno propisanim rokovima. Pregled individualnih stambenih objekta mora se obaviti jednom godišnje (prije loženja), više stambenog objekta dva puta godišnje, poslovnih prostorija i zgrada također dva puta godišnje.

Ovlašteni dimnjačar za područje grada Jastrebarskog je:
DIMNJAČAR vl. Josip Vrbančić
Velika Jelsa, Karlovac
Tel. 047/ 637-153, Fax. 047/ 601-257
Mob. 098/ 364-959

Pokazatelji da je došlo do požara dimnjaka:

 • karakterističan zvuk koji dolazi iz dimnjaka poput glasnog huktanja.
 • jako zagrijani zidovi kojima je obzidan dimovodni kanal. Oprez, ponekad su toliko vrući da može doći do opekotina prilikom diranja takvih zidova.
 • let iskri iz grla dimnjaka
 • karakterističan miris paleži

Postupak u slučaju da je došlo do požara dimnjaka:

 • Nazovite vatrogasce na broj 193 na koji trebate javiti vaše podatke (ime i prezime, telefon, adresu),
 • Prigušite otvore za zrak na ložištu kako bi smanjili gorenje i postupno gasite peć (ložište) do dolaska vatrogasaca.
 • Ne uljevajte naglo vodu u peć jer bi moglo doći do naglog razvoja pare što može uzrokovati opekline i do pucanja peći usljed nagle promjene temperature (ovisno o materijalu izrade).
 • Obavjestite susjede o događaju kako bi spremni dočekali vatrogasce

Molimo naše sugrađane da se pridržavaju ovih uputa kako bi zajedno spriječili da dođe do požara dimnjaka koji svakako mogu imati i velike posljedice kako za same sugrađane tako i za njihovu imovinu.

Category: Vijesti
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.